ქლორფენირამინი 4 მგ / Clorfeniramin 4mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002517
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ქლორფენირამინი 4 მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Clorfeniramin 4mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Chlorpheniramine Maleate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 4მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 4mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.12.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს „ჯი-პი-სი“
ცვლილება "#02-317/ო 16.05.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:1.8. Clorfeniramin 4mg, 4 მგ ტაბლეტი №20 მწარმოებელი - Labormed Pharma SA (რუმინეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Labormed Pharma SA (რუმინეთი) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 29.12.2011 "
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 16.06.10
2. აღიარებითი 16.06.10
1. აღიარებითი 16.05.11
2. აღიარებითი 16.05.11