კარვედილოლი LPH® / Carvedilol LPH®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002515
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კარვედილოლი LPH®
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Carvedilol LPH®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Carvedilol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 12.5მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 12.5mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.12.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს „ჯი-პი-სი“
ცვლილება "№02-398/ო 01.06.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:. Carvedilol LPH® 12,5mg, 12,5მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 29.12.2011 "
ცვლილება "ბრძ№02-219/ო 18.04.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Carvedilol LPH® 12,5mg, 12,5მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 29.12.2011 "
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 16.06.10
2. აღიარებითი 16.06.10
1. აღიარებითი 18.04.11
2. აღიარებითი 18.04.11
1. აღიარებითი 01.06.11
2. აღიარებითი 01.06.11