აცეტილცისტეინი LPH® / Acetilcisteina LPH®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002513
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აცეტილცისტეინი LPH®
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Acetilcisteina LPH®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Acetylcysteine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ კაფსულა №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 200mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.08.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს „ჯი-პი-სი“
ცვლილება "№02-398/ო 01.06.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Acetilcisteina Ozone 200mg, 200მგ კაფსულა №20 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით. მწარმოებელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Ozone Laboratories Pharma SA (რუმინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.08.2011 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 16.06.10
2. აღიარებითი 16.06.10
1. აღიარებითი 01.06.11
2. აღიარებითი 01.06.11