ამიოდარონი LPH® / Amiodarona LPH®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002512
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ამიოდარონი LPH®
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Amiodarona LPH®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amiodarone hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 200mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.08.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს „ჯი-პი-სი“
ცვლილება "#02-317/ო 16.05.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Amiodarona LPH®, 200 მგ ტაბლეტი №20 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Labormed Pharma SA (რუმინეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Labormed Pharma SA (რუმინეთი) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 17.08.2012 "
ცვლილება "#02-317/ო 16.05.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Amiodarona LPH®, 200 მგ ტაბლეტი №30 მწარმოებელი - Labormed Pharma SA (რუმინეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Labormed Pharma SA (რუმინეთი) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 17.08.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 16.06.10
2. აღიარებითი 16.06.10
1. აღიარებითი 16.05.11
2. აღიარებითი 16.05.11
3. აღიარებითი 16.05.11
4. აღიარებითი 16.05.11