ონდანსეტრონი / Ondansetron
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002511
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ონდანსეტრონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Ondansetron
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ondansetron
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): (2მგ/მლ) 4მგ/2მლ ი.ვ./ი.მ. საინექციო ხსნარი ან ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): (2mg/ml) 4mg/2ml solution for I.V./I.M. injection or Solution for I.V. infusion in ampoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 21.03.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 16.06.10
2. აღიარებითი 16.06.10