ტავეგილი / Tavegyl®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002499
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტავეგილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Tavegyl®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Clemastine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1მგ/მლ 2მლ ი.მ. და ი.ვ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 1mg/ml 2ml for I.M. and I.V. injection in ampoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ#02-565/ო 08.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Tavegyl, 2მგ/2მლ (1მგ/მლ) 2მლ ი.მ. და ი.ვ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 მწარმოებელი - Novartis Consumer Health GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Finland OY (ფინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 14.06.2015 "
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 08.07.11
2. აღიარებითი 08.07.11
1. 14.06.10
2. 14.06.10