ტავეგილი / Tavegyl®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002498
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტავეგილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Tavegyl®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Clemastine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 1mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ#02-700/ო 09.08.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Tavegyl®, 1მგ ტაბლეტი №20 მწარმოებელი - Novartis Consumer Health GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Finland Oy (ფინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ტონუსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 14.06.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 14.06.10
2. 14.06.10
1. აღიარებითი 09.08.11
2. აღიარებითი 09.08.11
3. აღიარებითი 09.08.11