ლამიზილი / Lamisil®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002496
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლამიზილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lamisil®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Terbinafine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1% 15გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1% 15g Cream for external use in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება "02-216/ო 18.04.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Lamisil®, 1% 15გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში მწარმოებელი - Novartis Consumer Health GmbH (გერმანია) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Novartis Consumer Health GmbH (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 14.06.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-620/ო 20.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: LAMISIL® 1%, 1% 15გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Sante Familiale S.A.S. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Sante Familiale S.A.S. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 14.06.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ#02-1334/ო 09.12.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: LAMISIL® 1%, 1% 15გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Sante Familiale S.A.S. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Sante Familiale S.A.S. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 14.06.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-1323/ო 06.12.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: LAMISIL® Cream, 1% 15გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და გამოყენების ინსტრუქციის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Consumer Health SA (შვეიცარია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - NOVARTIS HELLAS A.E.B.E. (საბერძნეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 14.06.2015 "
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 18.04.11
2. აღიარებითი 18.04.11
3. აღიარებითი 18.04.11
4. აღიარებითი 18.04.11
1.აღიარებითი 20.07.11
1. აღიარებითი 06.12.11
1. აღიარებითი 09.12.11
2. აღიარებითი 09.12.11
3. აღიარებითი 09.12.11
4. აღიარებითი 09.12.11
5. აღიარებითი 09.12.11
6. აღიარებითი 09.12.11