ნიმესილი / NIMESIL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001917
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნიმესილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) NIMESIL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nimesulide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/2გ 2გ გრანულები შიგნით მისაღები სუსპენზიის მოსამზადებლად, პაკეტი №9, №15 და №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Granules for oral suspension 100mg/2g 2g l in sachets #9, #15 and #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ბერლინ ხემის წარმომადგენლობა
ცვლილება "01.02.20111. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: NIMESIL® 100მგ/2გ, 2გ გრანულები შიგნით მისაღები სუსპენზიის მოსამზადებლად პაკეტი №30 მწარმოებელი - Fine Foods N.T.M S.p.A. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Laboratori Guidotti S.p.A. (იტალია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 29.03.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 01.02.11
2. აღიარებითი 01.02.11
1. 29.03.10
2. 29.03.10
3. 29.03.10
4. 29.03.10