ნიმესილი / NIMESIL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001939
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნიმესილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) NIMESIL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nimesulide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/2გ 2გ გრანულები შიგნით მისაღები სუსპენზიის მოსამზადებლად, პაკეტი №9, №15 და №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Granules for oral suspension 100mg/2g 2g l in sachets #9, #15 and #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Spain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ბერლინ ხემის წარმომადგენლობა
ცვლილება xelaxali registracia I რიგის ბ ტიპის ცვლილების გათვალისწინებით – ვარგისობის ვადის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 29.03.10
2. 29.03.10
3. 29.03.10
4. 29.03.10