დიფ რელიფი / DEEP RELIEF
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002480
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიფ რელიფი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DEEP RELIEF
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ibuprofen/Levomenthol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50გ გარეგანი გამოყენების გელი ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 50g Gel for external use in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Scotland, Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
დელტა მედიკალი
ცვლილება "ბრძ№02-1458/ო 30.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: DEEP RELIEF TM , 50 მგ/გ + 30მგ/გ 50 გ გელი ტუბში მწარმოებელი - Mentholatum Company Ltd (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Mentholatum Company Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 14.06.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 30.12.11
2. აღიარებითი 30.12.11