დიფ რელიფი / DEEP RELIEF
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002479
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიფ რელიფი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DEEP RELIEF
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ibuprofen/Levomenthol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 15გ გარეგანი გამოყენების გელი ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 15g Gel for external use in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Scotland, Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
დელტა მედიკალი
კომენტარები