კიდოფენი / Kidofen
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002469
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კიდოფენი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Kidofen
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ibuprofen
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/5მლ 100მლ სიროფი მინის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 100mg/5ml 100ml syrup in glass flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 08.01.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ეს–კა იმპექსი
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 14.06.10
2. აღიარებითი 14.06.10