ფლუარიქსი / FluaRIX®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001623
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფლუარიქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) FluaRIX®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Influenza split vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5მლ (1 დოზა) S/C და I/M შესაყვანი საინექციო სუსპენზია შპრიცში №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Suspension 0,5ml (1dose) for S/C and I.M. injection in pre-filled syring #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.01.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.09.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსო სმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება 25.01.2010 II რიგის ცვლილება - ბიოლოგიური სუბსტანციის ცვლილება - შტამის სეზონური ცვლილება.
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება (დამატება).
ცვლილება "11.10.2011 II რიგის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის შემადგენლობის ხარისხობრივი ცვლილება, ბიოლოგიური სუბსტანციის ცვლილება - შტამის სეზონური ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება. "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 11.10.11