აპროველი / APROVEL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001620
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აპროველი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) APROVEL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Irbesartan
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 150მგ ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 150mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.01.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 21.11.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი ავენტისის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ#02-620/ო 20.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: APROVEL® 150 mg, 150 მგ ტაბლეტი №28 ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 21.11.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 25.01.10
2. 25.01.10
1. აღიარებითი 20.07.11