იუმექსი / JUMEX®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001617
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იუმექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) JUMEX®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Selegiline
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ ტაბლეტი №50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 5mg #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.01.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.04.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი ავენტისის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში, პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
ცვლილება "ბრძ№02-1023/ო 05.10.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Jumex® 5 mg tabletta, 5მგ ტაბლეტი №50 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - CHINOIN Zrt (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - sanofi-aventis Zrt (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - უნგრეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 25.04.2012 "
კომენტარები
   
1.აღიარებითი 05.10.11
1. 25.01.10
2. 25.01.10