ეგლონილი / EGLONYL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001615
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ეგლონილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) EGLONYL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Sulpiride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/2მლ 2მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №6
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 100mg/2ml 2ml for I.M injection in ampoules #6
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.01.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 21.09.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი ავენტისის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება 24.05.10 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის დიზაინის ცვლილება
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება