კონვურატი / CONVURAT
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001610
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კონვურატი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CONVURAT
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Carbamazepine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ ტაბლეტი №50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 200mg #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.01.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.01.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ავერსი–რაციონალი
ცვლილება 27.10.2010 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება – მეორეული შესაფუთი მასალის ხარისხობრივი ცვლილება
ცვლილება 06.10.2010 I რიგის „ბ“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლის მეთოდის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.