ჰავრიქს 720 / HavrixTM 720
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001605
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ჰავრიქს 720
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) HavrixTM 720
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): A ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ინაქტივირებული ვაქცინა ბავშვებისათვის 0.5მლ/1დოზა (720 ELISA ერთეული) ი.მ. შესაყვანი საინექციო სუსპენზია შპრიცში №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Inactivated hepatitis A vaccine Junior dose 0,5ml/1dose suspension for I.M. injection in prefilled syring #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.01.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.01.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსო სმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება 11.10.2011 "II რიგის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის შემადგენლობის ხარისხობრივი ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება. "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 11.10.11
2. 11.10.11