ბაქტრიმ ფორტე / Bactrim forte
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002467
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბაქტრიმ ფორტე
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Bactrim forte
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Co-trimoxazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 960 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 960mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ჰოფმან ლა როშის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში
ცვლილება 24.03.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირების დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 24.03.11
2. 24.03.11