სპაზმექსი / SPASMEX®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002463
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სპაზმექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SPASMEX®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug (Phloroglucinol+Trimetoxybenzene)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 80მგ/80მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 80mg/80mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: უვადო
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია ობკ ავსტრია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 09.06.10
2. აღიარებითი 09.06.10