სპაზმექსი / SPASMEX®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002464
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სპაზმექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SPASMEX®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug (Phloroglucinol+Trimetoxybenzene)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40მგ/4მლ ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 40mg/4ml solution for I.V. and I.M. Injection in ampoules #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: უვადო
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია ობკ ავსტრია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 09.06.10
2. აღიარებითი 09.06.10