ზეფექსალი / Zefeksal™
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002404
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზეფექსალი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Zefeksal™
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Fexofenadine HCL
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 180 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 180mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 31.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.12.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასფარმა საქართველო
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში I რიგის ბ ტიპის ცვლილება – არააქტიური სუბსტანციების ცვლილება. "
ცვლილება 01.11.2011I რიგის ცვლილება - სტილისტური ცვლილება გამოყენების ინსტრუქციაში
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 31.05.10
2. 31.05.10