ინტალი / Intal®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002403
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინტალი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Intal®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: cromoglicic sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ/დოზა დოზირებული საინჰალაციო აეროზოლი 112 დოზა
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 31.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი ავენტისი
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის, მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება და სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში. "
კომენტარები
   
  დაბრუნება