ბრუმეტონი კოლოიდალი S / Brumeton Colloidale S
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002395
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბრუმეტონი კოლოიდალი S
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Brumeton Colloidale S
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება:
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.1% 5მლ თვალის და ყურის ხსნარი საწვეთურიან პოლიეთილენის ბოთლში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 31.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 31.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ფ/პ მაია ლობჯანიძე
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 31.05.10
2. 31.05.10