კლაციდი SR / KLACID SR
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002366
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კლაციდი SR
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) KLACID SR
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Clarithromycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500 მგ პროლონგირებული მოქმედების გარსით დაფარული ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Slow release coated tablets 500mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 27.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ებოტის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის „ა“ და „ბ“ ტიპის ცვლილება - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება), ლიცენზირებისას მითითებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
ცვლილება 26.12.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 26.12.11
2. 26.12.11