კლაციდი SR / KLACID SR
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002364
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კლაციდი SR
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) KLACID SR
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Clarithromycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500 მგ პროლონგირებული მოქმედების გარსით დაფარული ტაბლეტი №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Slow release coated tablets 500mg #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 27.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ებოტის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ№ 02-373/ო 13.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: KLACID® SR, 500მგ პროლონგირებული მოქმედების გარსით დაფარული ტაბლეტი №5 მწარმოებელი - Aesica Queenborough Limited (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott Laboratories Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება I რიგის „ა“ და „ბ“ ტიპის ცვლილება - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება), ლიცენზირებისას მითითებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
ცვლილება 26.12.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ#02-620/ო 20.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: KLACID® SR, 500მგ პროლონგირებული მოქმედების გარსით დაფარული ტაბლეტი №5 მწარმოებელი - Abbott Laboratories Limited (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott Laboratories Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1213/ო 03.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: KLACID® 500 mg, 500მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №14 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - ABBOTT S.r.l. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - ABBOTT S.r.l. (იტალია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - იტალიის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 20.07.11
1. 26.12.11
2. 26.12.11
1. აღიარებითი 13.03.12
2. აღიარებითი 13.03.12
3. აღიარებითი 13.03.12
4. აღიარებითი 13.03.12
1. აღიარებითი 03.08.12
2. აღიარებითი 03.08.12
3. აღიარებითი 03.08.12