ფინლეფსინი 400 რეტარდი / FINLEPSIN 400 retard
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002363
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფინლეფსინი 400 რეტარდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) FINLEPSIN 400 retard
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Carbamazepine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 400მგ პროლონგირებული მოქმედების ტაბლეტი №50 ბლისტერზე
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Slow release tablets 400mg #50 on blister
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 27.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 27.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ტევა ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია II რიგის ცვლილების გათვალისწინებით-წარმოების ადგილის ცვლილება
ცვლილება №02-71/ო 16.03.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: FINLEPSIN® 400 retard 400მგ პროლონგირებული მოქმედების ტაბლეტი №50 ბლისტერზე მწარმოებელი - AWD pharma GmbH & Co.KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 27.05.2015
ცვლილება 20.04.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 16.03.11
2. აღიარებითი 16.03.11
1. 20.04.11
2. 20.04.11