ავონექსი / Avonex
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002361
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ავონექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Avonex
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Interferon beta -1a
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30მკგ (6 მილიონი ს.ე.) ფხვნილი ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში (BIO SET ხელსაწყოთი) №4 და გამხსნელი (საინექციო წყალი) წინასწარ შევსებულ შპრიცში №4
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 30mcg (6million IU) powder for solution for I.M. injection in vial (BIO-SET device) #4 and solvent (water for injection) in pre-filled syringe #4
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 27.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 27.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ირინე ხატიაშვილი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - პირველადი და მეორეული შეფუთვა მარკირების და დიზაინის ცვლილება, ფარმაცევტული პროდუ ხელახალი რეგისტრაცია ქტის სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტის ცვლილება. ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები