სიმვა–დენკი 20 / Simva-Denk 20
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002462
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სიმვა–დენკი 20
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Simva-Denk 20
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Simvastatin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 20mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 01.12.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
დენკ ფარმას წარმომადგენელი ანი ბოჭორიშვილი
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება/დამატება, მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში
კომენტარები