მილდრონატი® / MILDRONAT®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002457
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მილდრონატი®
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MILDRONAT®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Meldonium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ კაფსულა № 60
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 500mg #60
მწარმოებელი ქვეყანა: Latvia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გრინდექსის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ა ტიპის ცვლილების გათვალისწინებით - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ#02-605/ო 18.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: MILDRONATE®, 500მგ მყარი კაფსულა №60 ფარმაცვეტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - AS GRINDEKS (ლატვია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - AS GRINDEKS (ლატვია) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლიტვა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი“ ფარმაცია რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 04.06.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 18.07.11
2. აღიარებითი 18.07.11