მაკმირორი / MACMIROR®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002455
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მაკმირორი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MACMIROR®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nifuratel
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ შაქრიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Sugar coated tablets 200mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ო.ბ.კ. ავსტრია
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ა ტიპის ცვლილების გათვალისწინებით - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში.
ცვლილება "02-193/o 12.04.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: MACMIROR®, 200მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №20 მწარმოებელი - Doppel Farmaceutici S.r.l. (იტალია) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - POLICHEM S.A. (ლუქსემბურგი) პროდუქტის რეალიზაციაზე ავტორიზაციის მქონე პირი - SOPHARMA TRADING JSC (ბულგარეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 04.06.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 12.04.11
2. აღიარებითი 12.04.11