ტავანიკი / TAVANIC®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002452
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტავანიკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TAVANIC®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Levofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 250mg #5
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი ავენტისი
ცვლილება "ბრძ№02-134/ო 30.01.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: TAVANİC 250 mg, 250მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №5 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Sanofi Winthrop Industrie (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - sanofi-aventis S.p.A. (იტალია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - იტალია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 04.06.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 30.01.12
2. აღიარებითი 30.01.12
3. აღიარებითი 30.01.12
4. აღიარებითი 30.01.12