უნიდოქსი სოლუტაბი / Unidox Solutab®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002421
სავაჭრო დასახელება (ქართ) უნიდოქსი სოლუტაბი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Unidox Solutab®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Doxycycline
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ ხსნადი ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Dispersable tablets 100mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Holland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.02.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 02.06.10
2. აღიარებითი 02.06.10