ოლიკარდი რეტარდი / Olicard retard®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002417
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოლიკარდი რეტარდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Olicard retard®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Isosorbide -5 mononitrate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40მგ პროლონგირებული მოქმედების კაფსულა №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Prolong released capsules 40mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.01.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს იმპექსფარმი
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 02.06.10
2. აღიარებითი 02.06.10
3. აღიარებითი 02.06.10
4. აღიარებითი 02.06.10