ეტოპოზიდი ებევე / Etoposid “Ebewe”
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002410
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ეტოპოზიდი ებევე
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Etoposid “Ebewe”
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Etoposid
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად (20მგ/მლ) 100მგ/5მლ-ში ფლაკონი №1 და 200მგ/10მლ ფლაკონი №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Concentrate for solution for Infusion (20mg/ml) 100mg/5ml in vial #1 and 200mg/10ml in vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 01.06.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ს/ს „ლეკ ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენლობის ოფისი საქართველოში“
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 02.06.10
2. აღიარებითი 02.06.10
3. აღიარებითი 02.06.10
4. აღიარებითი 02.06.10