ეპირუბიცინი ებევე / Epirubicin “Ebewe”
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002412
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ეპირუბიცინი ებევე
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Epirubicin “Ebewe”
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Epirubicin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): (2მგ/მლ) კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 10მგ/5მლ ფლაკონი №1 და 50მგ/25მლ ფლაკონი №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): (2mg/ml) concentrate for solution for infusion 10mg/5ml in vial #1 and 50mg/25ml in vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 01.06.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ს/ს „ლეკ ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენლობის ოფისი საქართველოში“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 02.06.10
2. აღიარებითი 02.06.10
3. აღიარებითი 02.06.10
4. აღიარებითი 02.06.10