ცისპლატინი ებევე / Cisplatin “Ebewe”
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002411
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ცისპლატინი ებევე
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Cisplatin “Ebewe”
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Cisplatin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ/100მლ საინფუზიო კონცენტრატი 100მლ ფლაკონი №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Concentrate 50mg/100ml for infusion 100ml in vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 01.06.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ს/ს „ლეკ ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენლობის ოფისი საქართველოში“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 02.06.10
2. აღიარებითი 02.06.10