რისპოლეპტი 2მგ / Rispolept® 2mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002442
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რისპოლეპტი 2მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Rispolept® 2mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Risperidone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): შემოგარსული ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 27.10.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
კომენტარები გაუქმდა №487/ო 13.07.2010
   
  დაბრუნება