კეტონალი / KETONAL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002441
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კეტონალი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) KETONAL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ketoprofen
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ კაფსულა №24
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 50mg #24
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 21.12.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
კომენტარები გაუქმდა №487/ო 13.07.2010