ფუროსემიდ სლავია / Furosemid Slavia
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002433
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფუროსემიდ სლავია
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Furosemid Slavia
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Furosemide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 40mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.05.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 04.06.10
2. აღიარებითი 04.06.10