დიკლოზალ გელი 1% / Diclosal gel 1%
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002434
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიკლოზალ გელი 1%
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Diclosal gel 1%
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Diclofenac sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25გ გელი ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Gel 25g in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.04.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 04.06.10
2. აღიარებითი 04.06.10