მეტოკლოპრამიდი 10მგ / Metoclopramid 10mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002432
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მეტოკლოპრამიდი 10მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Metoclopramid 10mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Metoclopramide hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ ტაბლეტი №40
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 10mg #40
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 31.08.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "01.03.11 1. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1.1. Metoclopramid 10mg 10მგ ტაბლეტი №40 მწარმოებელი - S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. (რუმინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯიპისი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 31.08.2014 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 04.06.10
2. აღიარებითი 04.06.10
1. აღიარებითი 01.03.11
2. აღიარებითი 01.03.11