პროსკარი / Proscar
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002324
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პროსკარი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Proscar
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Finasteride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Filmcoated tablets 5mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 09.02.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
ცვლილება "უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 24.05.10
2.აღიარებითი 24.05.10