ინფანრიქსი ჰექსა / Infanrix hexa®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002322
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინფანრიქსი ჰექსა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Infanrix hexa®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5მლ (1დოზა) კომბინირებული პოლივალენტური ვაქცინა - დიფტერიის, ტეტანუსის, აცელულარული ყივანახველას, B ჰეპატიტის რეკომბინანტული, ინაქტივირებული პოლიომიელიტის ვაქცინა შპრიცში № 1 და Haemophilus influenzae ტიპი B-ს საწინააღმდეგო კონიუგირებული ვაქცინა ფლაკონში № 1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.5ml (1dosa) combined polyvalent vaccine- Diphteria, tetanus, acellular Pertussis, Hepatite B recombinant, Inactivate Polio virus vaccine in syrung #1 and Haemophilus influenzae tybe B conugated vaccine in flacon #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.03.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „GPC JSC“
ცვლილება "უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 24.05.10
2.აღიარებითი 24.05.10