ლაციპილი / Lacipil®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002302
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლაციპილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lacipil®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Lacidipinum
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 4მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 4mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.06.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
კომენტარები
   
  დაბრუნება