ვოლუვენი / VOLUVEN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002268
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვოლუვენი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) VOLUVEN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 6% 500მლ საინფუზიო ხსნარი დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ავერსი-ფარმა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 30.03.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტის ცვლილება, პირველადი შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ№02-1108/ო 13.07.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Voluven® 500 ml, 6% 500მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პოლიმერული მასალის კონტეინერში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Fresenius Kabi Deutschland GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Fresenius Kabi Deutschland GmbH (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 30.03.12