ციპროფლოქსაცინი / CIPROFLOXACIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002264
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ციპროფლოქსაცინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CIPROFLOXACIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ciprofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 500mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს “გამა”
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 17.05.10