ტორადოლი / Toradol®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002261
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტორადოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Toradol®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ketorolac tromethamine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30მგ 1მლ ი.მ. და ი.ვ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 30mg 1ml for I.M. and I.V. injection in amoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ჰოფმალ ლა როშის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ№02-311/ო 29.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Toradol® 30 mg/1 ml, 30მგ/მლ 1მლ ი.მ. და ი.ვ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №10 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - ROCHE FARMA S.A. (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - ROCHE FARMA S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-311/ო 29.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Toradol® 30 mg/1 ml, 30მგ/მლ 1მლ ი.მ. და ი.ვ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №6 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - ROCHE FARMA S.A. (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - ROCHE FARMA S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.05.2015 "
ცვლილება 30.03.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 30.03.12
2. 30.03.12
1. აღიარებითი 29.02.12
2. აღიარებითი 29.02.12