ფეროვინი / Ferrovin®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002257
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფეროვინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Ferrovin®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Iron Sucrose
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მგ/მლ 5მლ საინიექციო ხსნარი/ კონცენტრული ხსნარი ინფუზიისთვის ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 20mg/ml Solution 5nl for injection/Concentrate solution for infusion in ampoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Greece
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 31.12.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გივი აზაურაშვილი
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 11.05.10